آموزش

روزنامه دیواری درس فارسی


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان

در کلاس فارسی پایه ششم دخترانمان پس از مطالعه درس «شهدا خورشیدند» و آشنایی با آرایه ی«تشبیه» تصمیم گرفتند تا اطلاعات خود را در قالب روزنامه دیواری با دوستانشان شریک شوند.
پس از تهیه یک روزنامه دیواری خلاقانه،آن را روی دیوار راهروی دبستان نصب کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران