مقالات

حکومت میزان

فعالیت های مجلس در ماه بهمن(۱۴۰۰)

مجلس شورای اسلامی


خلاصه :

گزارش فعالیت های مجلس شورای اسلامی دبیرستان دوره اول در بهمن ماه.

انتخاب مسئولیت های مجلس

رییس مجلس(گنجایی)

نایب رییس(مرزبان)

دبیر مجلس(کشمیری)

مسئول بنر(وجهی)

رای اعتماد به وزرا

در نتیجه بحث ها و گفتگو ها این دوستان بعنوان وزیر رای اعتماد گرفتند

وزیر اجرایی:رضایت

وزیر بهداشت:مقدسی

وزیر فرهنگ:وهابیان

وزیر ارتباطات:دشتبان

وزیر آموزش:صمدی

وزیر دارایی: رحیم

طرح سود بوفه

قرار بر این شد که سود بوفه به دولت داده شود تا استفاده ای از این پول شود. این طرح به شورای نگهبان رفت و تایید شد.

پیارسال
افرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران