رویدادهای مدرسه

پروژه من در درس

روش تحقیق

#تکلیف


خلاصه :

لطفاً به سؤالات زیر بادقت و کامل پاسخ دهید

به نام خدا

سلام

این مطلب برای دانش آموزان دوره اوّل میزان طراحی شده تا با پاسخ به این سؤالات مارا در ساخت مدرسه ای بهتر یاری کنند.

برای اینکه بتوانیم نتیجه این تحقیق را کامل و دقیق داشته باشیم لطفاً به تمامی سؤالات پاسخ دهید.

شما برای اینکه به تمامی سؤالات پاسخ دهید حداکثر به 3 دقیقه زمان احتیاج دارید.

سلام شرکت کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
سلام
شرکت کردم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
(: موفق باشی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام محمد
شرکت کرده بودم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران