مقالات

فعالیت های مجلس در ماه اسفند(۱۴۰۰)


خلاصه :

سلام

طرح جریمه مالیات

قرار بر این شد که اگر کسی به مدت سه هفته مالیات ندهد در هفته چهارم یک زنگ بازی محروم شود. این طرح به شورای نگهبان رفت ولی برای تکمیل شدن به مجلس بازگشت.برای بار دومی که به شورای نگهبان رفت،تایید شد.

طرح جریمه بهداشت

مسئول بهداشت موظف است که در هفته افرادی را انتخاب کند تا در روز مشخص کار خود را انجام دهد(تمیز کردن کلاس). اگر آن فرد کارش را انجام ندهد، از نمره اجتماعی اش کم خواهد شد. اما اگر خود مسئول بهداشت کار انجام ندهد، یک زنگ بازی محروم خواهد شد. در ابتدا، قرار بر این شد که اگر دو هفته مسئول بهداشت کار نکند این جریمه اتفاق بیفتد ولی بعد از رفتن به شورای نگهبان قرار بر این شد که به جای دو هفته، یک هفته باشد.

طرح اجاره بوفه

قرار بود به دانش آموزان این امکان داده شود که بوفه را اجاره کنند و در آن زمان هر محصولی خواستند(البته در چهارچوب قوانین) بفروشند. که البته این طرح در نهایت به خاطر خوردن به عید و بعد از آن ماه رمضان(که سبب تعطیل شدن بوفه شد) رد شد.

دعوت آقای صمدی به مجلس

با ایشون درباره راه اندازی دوباره طرح پرواز صحبت شد(که در نهایت هم قرار شد این موضوع دوباره انجام شود)

طرح سوال آقای رضایت

آقای رضایت وزیر اجرایی به مجلس آمدند و درباره کار های خود توضیح دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران