دلنوشت

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی

سوادی که می توانید ازش استفاده کنید


خلاصه :

سواد اطلاعاتی مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود🎓 اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیاز نیست. 🇮🇷  

 *سواد اطلاعاتی*

 

 

سواد اطلاعاتی مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود🎓 اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیاز نیست. 🇮🇷

در فراسوی مهارت‌های پایه خواندن، نوشتن و علم حساب، شهروندان و کارکنان قرن ۲۱ به مهارت‌های تحلیلی هم نیاز دارند.

ابزارهای فناورانه عصر اطلاعات، شبکه‌های رایانه ای، سیستم‌های ارتباط از راه دور و پایگاه‌های اطلاعاتی بصورت بی سابقه اطلاعات را تحت شعاع قرار داده اند. در عصر اطلاعات حاضر، سرعت در کار و افزایش این سرعت بستگی به کیفیت بالای اطلاعات دقیق دارد. بهرحال، اطلاعات زیادتر شده و تقسیم شده در قالب‌های مختلف رسانه‌ای در محل‌های دوگانه و چند وضعیتی دوبرابر شده است. به منظور دسترسی و استفاده از این منابع بی شمار و موثر، مردم باید سواد اطلاعاتی داشته باشند

انجمن کتابداری آمریکا در بیانیه‌ای تعریفی برای جامعه سواد اطلاعاتی جهانی در قرن ۲۱ ارائه کرده اند که در آن سواد اطلاعاتی قابلیتی برای جستجو و تاثیرگذاری روی منابع اطلاعاتی کاربران، شامل چگونگی استفاده از دانش و فناوری‌ها و اشکال در اطلاعات ذخیره شده عنوان شد. همچنین جامعه اطلاعاتی به گفته کارشناسان و اساتید صاحب نظر، نتیجه توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در زندگی بشر بوده، به طوری که این کاربردها شامل تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری و آموزش الکترونیکی هستند و در به وجود آمدن فرصت برای الکترونیکی شدن شهرها نقش موثری دارند

تعرىف *اطلاعات* مجموعه‌ای از آگاهی هاست که مبانی اکتشافات و تولید دانش قرار می‌گیرد. از پردازش و پرورش داده‌های خام و پردازش نشده اطلاعات بوجود می‌آید. به هر نوع داده گردآوری شده با استفاده از روش‌های مختلف نظیر مطالعه، مشاهده، مصاحبه و سایر موارد دیگر اطلاق می‌شود🎓🎓

 

تعرىف *سواد* از نظر مفهومی داشتن توانایی خواندن و نوشتن است‼️

 

تاکنون تعریف‌های گوناگونی از سواد اطلاعاتی ارائه شده است، اما فصل مشترک تمام آنها توانایی شناسایی درست منابع اطلاعاتی، توانایی دسترسی به آنها، و توانایی استفاده هدفمند از آنها می‌باشد. در تعریف‌های ارائه شده از این مقوله برخی به عناصر رفتاری و برخی دیگر به عناصر شناختی یا مجموعه‌ای ازاین عناصر پرداخته اند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران