مقالات

مقایسه

مرورگرها

اینترنتی


خلاصه :

در این مطلب متوجه می شوید که مرورگرهای اینترنتی از چه نظر های باهم فرق می کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقایسه مرورگر های اینترنتی:

مرورگرها از سه نظر به هم تفاوت دارند.

1 سرعت اجرای برنامه:

یعنی مدت زمانی که برنامه نیاز دارد تا آماده کار کردن شود.

2 سرعت جستجو  متن:

یعنی مدت زمانی که برنامه نیاز دارد تا متن (صفحه وب) را پیداکند.

3 امنیت: 

یعنی آن مرورگری که ما استفاده میکنیم اطلاعات شخصی ما را در صفحه های مجازی قرار ندهد و به آن ها دست رسی نداشته باشند.

 بهترین مرورگر از نظر سرعت اجرای برنامه و سرعت جستجو متن مرورگر کروم است.

بهترین مرورگر ها از نظر امنیت مرورگرهای کروم و فایر فاکس هستند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران