سلسله پادشاهی سلجوقیان۰۵ اسفند ۱۳۹۶ / ۲۱:۰۱:۳۶
۳۴۴۹
۴۰


سلجوقیان دومین حکومت ترک نژاد در ایران بودند

سلجوقیان دومین سلسله پادشاهی ترک نژاد در ایران بودند.

سلجوقیان در جنگ دندانقان غزنویان را شکست دادند و حکومت خود را گسترش دادند و حکومت غزنویان را به غزنین محدود کردند.

سلجوقیان تجزیه شدن و ....نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.