محتوای درسی

سلسله پادشاهی خوارزمشاهیان


خلاصه :

خوارزمشاهیان آخرین سلسله ترک نژاد در ایران بودند

خوارزمشاهیان سومین و آخرین سلسله حکومتی ترک نژاد در ایران بودند. 

این سلسله حکومتی با حمله چنگیز خان مغول از بین رفتند.

ببخشید ما برای این هفته باید درمورد چه چیزی تحقیق کنیم؟؟؟؟

باتشکر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

این حکومت به دلیل این که در جنوب دریاچه آرال ناحیه خوارزم فرمانروایی می کردند خوارزمشاهیان نام گرفتند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
خوارزمشاهیان نام خاندان شاهنشاهی ایرانی و ترک تبار است. خوارزمشاهیان از ترکان قپچاق بودند که در اطراف دریاچه خوارزم (آرال)، سیردریا و آمودریا می‌زیستند که از سال ۴۹۱ تا سال ۶۱۶ ه‍. ق، برابر با ۱۰۹۸ تا ۱۲۱۹ میلادی بر ایران فرمانروایی کردند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوارزمشاهیان سلسله بودن که با سر پیچی از فرماندهان خود پیروز شده ودر اخر توانستن شاه سلجوقی اخررا شکست دهند وبه دلیل ضعیف شدن سلسله سلجوقیان توانستن پیروز شوند اما حکومت رانی انها زیاد نشده بود که مغول ها حمله کردند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوارزمشاهیان فرزندان غلامی ترک به نام انوشتکین بودند که او را یکی از امرای سلجوقی در غرجستان (گرجستان) خریده بود و به همین جهت او را انوشتکین غرجه می گفتند.انوشتکین بر اثر بروز لیاقت و کفایت در دربار ملکشاه سلجوقی ، ترقی یافت و به مقام شحنگی خوارزم منصوب شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
انها اطراف دریاچه ی ارال بودند در شهر خوارزم. از قدیم به فرمان دار های انجا خوارزم شاه می گفتند.
انها به دلیل حملات دشمنان قدرت و اختیارات داشتند و منتظر یه فرصت سیاسی بودند و وقتی سلجوقیان ضعیف شدند اطزش حمله کرد و انها را نابود کرد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
فرارهای سلطان محمد از شهر سمرقند شروع شد و شهرهایی که او به آن‌ها گریخت به ترتیب عبارتند
از): سمرقند، بلخ، ترمذ، کلات نادری، نیشابور، اسفراین، ری، سلطان آباد در حوالی اراک، سلطانیه، قسمت
اعظم گیلان و نهایتاً جزیره آبسکون در دریای خزر.)
سلطان محمد خوارزمشاه در سال ۶۱۷ ق/۱۲۲۰ م در قلعه‌ای نزدیکی ساحل دریای خزر به
اسارت مغول درآمده بودند درگذشت، مرگ او در اثر تورم حاد ریه در جزیره آبسکون اتفاق افتاد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
تشکر از دوستانی که مطالب خوبی قرار دادند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
خوارزم در شمال خراسان و غرب ماوراء النهر قرار داد.در دوره هایی از تاریخ خود در شمار شهرهای خراسان و گاه در زمره شهرهای ماوراء النهر به شمار می آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایی آن اقتضای آن دارد که منطقه ای مستقل به حساب آید، به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان، زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط، آن زبان و فرهنگ به طور کلی از میان رفت و تنها لغات اندکی از آن در برخی از متون بر جای ماند.البته زبان علمی مردم این دیار، زبان عربی بود و بسیاری از آثار مهم اسلامی که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربی است.

خوارزم در قرن چهارم هجری، از مراکز مهمی فرهنگی بود و شخصیت هایی مانند ابو ریحان بیرونی در آنجا زندگی می کردند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پادشاه سلجوقی در آن زمان اختیارات زیادی به فرمانده خوارزم داده بود.
مثل پول، سرباز بسیار و امکانات بی نظیر پس فرمانروای خوارزم هم که اتسز نام داشت وسوسه شد تا خود یک حکومت به نام خوارزمشاهیان را تاسیس کند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران