جنگ جهانی دوم


۱۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۷:۰۰:۵۵
۷۹۶
۳۶


جنگ جهانی دوم  تقریبا نیمی از کشورها را درگیر خود کرد

جنگ جهانی دوم  کشورهای زیادی را در گیر کرد. 

در این جنگ حدود 75 میلیون نفر به خاک و خون کشیده شدند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط