جنگ جهانی دوم


۱۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۷:۰۰:۵۵
۴۷
۳۶


جنگ جهانی دوم  تقریبا نیمی از کشورها را درگیر خود کرد

جنگ جهانی دوم  کشورهای زیادی را در گیر کرد. 

در این جنگ حدود 75 میلیون نفر به خاک و خون کشیده شدند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.