رویدادهای مدرسه

امروز

استخر پایه ششم

بود


خلاصه :

۹۷/۲/۴

بچه های پایه ششم امروز 97/4/2 به استخر رفتند

۵ سال پیش
اول من این مطلب و گذاشتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
JFR. 84 اول من این مطلب و گذاشتم
ضرغامی خیلی اعجوبه ای این استخر قبل از اردوی شهید فکوری خوبه تاریخش هم زدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
m.m.noori84 ضرغامی خیلی اعجوبه ای این استخر قبل از اردوی شهید فکوری خوبه تاریخش هم زدم
عکس تو اتوبوس رو که من گذاشته بودم
اصلا ربطی به اردوی شهید فکوری ندارد !

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

کی تو استخر بغله شیرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران