۳۰۹۶
۴۰

-- کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۱۱ دیدگاه

۰ فیلم

۷۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

دانستنيهايي درباره تنيس روي ميز
ادبیات دهم
پیام رسان ایتا
پارامتر های یک آنتی ویروس مناسب
سنجاقك ، هليكوپتر حشرات
مقایسۀ سه مرورگر
پست الکترونیکی چاپار
Edraw max
ارزش انسان
sketch book
حکومت علویان
جنگ جهانی اول

...