۴۳۳۸
۴۲

۱۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

کتاب‌ها

کتا ب های خوانده شده قابل شمارش نمی باشد و به ذکر حوزه های مطالعاتی اکتفا می کنم.
قرآن
تفسير نور
دایرة المعارف
علوم زیستی
رمان ایرانی
مذهبی
نجوم و اختر فیزیک
دیرینه شناسی
رمان خارجی
شعر و ادبیات
اصول اعتقادی

دانش و فناوری

الکترونیک(لحیم کاری)
طراحی وب ( با نرم افزار Artister)
زبان انگلیسی ( حدود کتب آموزش و پرورش)
زبان عربی (حدود کتاب های درسی آموزش و پرورش )
ICDL ( بجز Access)
دیرینه شناسی
زمین شناسی
تاريخ
نجوم

فرهنگ و ادبیات

به طور کلی به ادبیات کهن ایرانی علاقه مندم.

ورزش

شنا ( کرال سینه ، کرال پشت، قور باغه)
پینگ پنگ ( علاقه و توانایی متوسط )
بدمینتون
فوتبال دستی
دوچرخه سواری
کوهنوردی

هنر

جوشکاری ( مبتدی)
کار با فلز
نجاری
معرق کاشی
معرق چوب
خوشنویسی ( کمی)