۸۵۹۷
۱۲۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۰ محتوا

۶۷ دیدگاه

۶ فیلم

۶۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تکلیف رایانه ، معرفی وب سایت کاربردی
سپهر نصیری کاندیدای ریاست جمهوری میزان
Extension ، جذاب اما نه چندان کاربردی
گوگل کروم در برابر موزیلا فایرفاکس
صعود تيم منطقه ٢به فينال
سومین هفته از برپایی غرفه های کسب و کار دانش آموزان هفتمی
توان
مباحثه كنترل خشم
sketchbook
ارزش انسان
واما برف...
فردوسی ، سراینده ی پارسی گو

...