محمد صادق شفیع زاده

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۶ سال پیش
۶ سال پیش
۶ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

5
تاریخ جهان
تاریخ جنگ جهانی
تاریخ کامل هوانوردی
تاریخ کامل فضا نوردی
نبرد من نوشته ی آدولف هیتلر
عکاسی
رباتیک
کد نویسی
تیراندازی
شمشیرزنی
تاریخ کامل جنگ جهانی
داستان نویسی

پسران

دختران