۴۹۷۲
۵۴

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

کتاب‌ها

تاریخ جنگ جهانی
تاریخ جهان
تاریخ کامل فضا نوردی
تاریخ کامل هوانوردی
نبرد من نوشته ی آدولف هیتلر

دانش و فناوری

رباتیک
کد نویسی

فرهنگ و ادبیات

تاریخ کامل جنگ جهانی
داستان نویسی

ورزش

تیراندازی
شمشیرزنی

هنر

عکاسی