۳۸۰۶
۴۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۰ محتوا

۲۲ دیدگاه

۱ فیلم

۲۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اسلحه شعله افکن
تفنگ برنو
موشک بالستیک V2
تانک T 34 روسی
کتاب نبرد من نوشته ی آدولف هیتلر
نمونه تفکر هفته ۱۴
تلفن امداد ها
ترکیب منتخب جهان
فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
ضرر های زیاده روی در خوردن نسکافه
تفکر و گفت و گو .
زیر دریایی ها

...