۱۲۷۴۷
۱۰۹۳

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۹۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

سفر به مرکز زمین
تنتن و سندباد
سی هزار فرسنگ زیر دریا

دانش و فناوری

سفر به مرکز زمین
تنتن و سندباد
سی هزار فرسنگ زیر دریا

فرهنگ و ادبیات

پاسی

ورزش

والیبال

هنر

ریزه کاری