۴۷۶۶
۲۳۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۶ محتوا

۱۶۳ دیدگاه

۲ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

شستشوی دست ها به صورت خنده دار
آزمایش تعادل
نوجوانی پیامبر
ویروس کرونا قوی تر است یا آنفلانزا
سیاره ای  که درآن نشانه ی زندگی است
چرنوبیل روی یخ؛ چرا جهان از فاجعه اتمی بیشتر از بحران اقلیمی می‌ترسد؟
فضا ونجوم
فاجعه
قتل سردار حاج قاسم سلیمانی
مثلث برمودا
آزمایش بلند کردن لیوان با لیوان
جنگ

...