خرقانی

دانش آموز مدرسه میزان (نهم)


آخرین ارسال‌های من

۱۰ ماه پیش
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال

کتاب‌های مطالعه شده

0
۹ ماه پیش مدرسه میزان

شرکت کردم

۹ ماه پیش تحقیق میدانی : کارنامه های دبیرستان دوره اول

سلام علیکم بنده به سوالات پاسخ دادم

پارسال یک متن خوب

بسیار عالی

پارسال ساعت ها

بسیار عالی

پارسال "عوامل موثر بر اراده افراد"

بسیار عالی

پارسال راه هایی برای تقویت حافظه

بسیار عالی

پارسال ورزش کردن

بسیار عالی

پارسال اتفاق های کوچک نتایج بزرگ

بسیار عالی

پارسال مداحی عربی برای اربعین

بسیار عالی

پسران

دختران