باباخانی

همکار محترم آقای باباخانی ( معلم راهنما - دبیرستان۱ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

22
آزادی معنوی
پایی که جا ماند
می شکنم در شکن زلف یار
عدل الهی
خاکهای نرم کوشک
عاشورا
طوفان دیگری در راه است
سانتاماریا
نفحات نفت
غیر قابل چاپ
رزیتا خاتون
فصل شیدایی لیلاها
حماسه یاسین
ما همه سرباز بودیم
نا میرا
سه دقیقه در قیامت
عا رفانه
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
کلاس پرحاشیه
طعم شیرین خدا
سی ده
شنود
پیارسال معرفی کارنامه پیشرفته

ممنونم از شما

پیارسال ختم قرآن فاطمی

ص 3

پسران

دختران