۲۹۸۲۴
۱۹

۱۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۹۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

پایی که جا ماند
آزادی معنوی
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
حماسه یاسین
خاکهای نرم کوشک
رزیتا خاتون
سانتاماریا
سه دقیقه در قیامت
طوفان دیگری در راه است
عا رفانه
عاشورا
عدل الهی
غیر قابل چاپ
فصل شیدایی لیلاها
ما همه سرباز بودیم
می شکنم در شکن زلف یار
نا میرا
نفحات نفت

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!