۱۶۲۸۲
۳۹۰

۱ کتاب خوانده‌ام

۱۹ محتوا

۳۱۵ دیدگاه

۳ فیلم

۵۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مدیریت زمان
کلیپ سقای کربلا
تاثیرات خط بر زندگی
ساعت خواب
شهید مصطفی صدر زاده
نقد انیمیشن باب اسفنجی
برف آمدن و دوباره تعطیلی
خنده دارترین لطیفه دنیا
حیوان هایی که به بهشت میروند
مناطق ممنوعه ی دنیا
90 نکته پنهان در انیمیشن های پیکسار
دانستنی های جالب

...