مصیبی

دانش آموز مدرسه میزان (پنجم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

4
ته جدولي ها
مردچسبی تفنگ دار
قصه های خوب برای بچه ها خوب
خواندن از روی کتاب فارسی
من به نقاشی و کاردستی علاقه دارم
نویسندگی کتاب
مداحی
کار با لب تاب
من به ربات ساختن علاقه دارم
علاقه به نوشتن کتاب
علاقه به کتاب و کتابخوانی
نوشتن داستان
علاقه به خواندن کتاب
پارسال ببر ها

لطفا نظر خود را بنویسید و لایک کنید و پیگری نویسنده شوید

پارسال زمان بازگشایی تمام مدارس به شیوه ی حضوری اعلام شد

صدا ر لایکت تو هم لایک کن

پارسال گوشی هوشمندپرومکس

لطفا پیگری نویسند شوید و لایک کنید

پارسال بازی پرسبولیس

ممنون از شما

پارسال بازی پرسبولیس

لطفا پگیر نویسند بشوید

پیارسال به نظر من ...

هم خوب هم بد

پیارسال عقاب

لطفا پیا م دهید در مورد محتوا و پیگری نویسنده شود

پیارسال اندازه گیری حجم مواد

مهدیار من این محتوا ی تورا قبلا لایک کرده بودم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود

پسران

دختران