۱۸۱۳۷
۱۰۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱ محتوا

۲۷۰ دیدگاه

۷ فیلم

۴۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۸ نفر )
نوحه های مورد علاقه من
ماه مبارک رمضان
روش تحقیق
شن ها مامور خدا بودند
چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟
هفته نامه الکترونیک
صدای تیک تاک ماه رمضان به گوش می رسد
کاریکاتور فوتبالیستها و کرونا
وقتی حوصلمون سر رفته چیکار کنیم
کانی و انواع آن
فعالیت های آموزشی - دبیرستان دوره اول

...