۱۲۷۶۷
۱۵۱

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۶۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

داستان های شاهنامه
کتاب قصه ی ما مثل شد
کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب جلده 7

دانش و فناوری

کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
پینگ پنگ

هنر

کاردستی
اریگامی