۳۵۲۵۳
۹۴۲

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۹۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

داستان راستان
انسان 250 ساله
نهج البلاغه
نصیحت های شیطان
دا
دایره المعارف پاسخ به چیست های من
خداشناسی کودکان
پرتگاه جهنم
دستگیره های بهشت
فروغ تابان ولایت
کلید تدوین فیلم با Edius
سلام بر ابراهیم
پدر عشق و پسر
سه دقیقه در قیامت
من ادواردو نیستم

دانش و فناوری

داستان راستان
انسان 250 ساله
نهج البلاغه
نصیحت های شیطان
دا
دایره المعارف پاسخ به چیست های من
خداشناسی کودکان
پرتگاه جهنم
دستگیره های بهشت
فروغ تابان ولایت
کلید تدوین فیلم با Edius
سلام بر ابراهیم
پدر عشق و پسر
سه دقیقه در قیامت
من ادواردو نیستم

فرهنگ و ادبیات

شاعر
مشاعره

ورزش

فوتبال
والیبال
پینگ پونگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!