۱۱۰۱۳
۳۴۷

۱۳ کتاب خوانده‌ام

۲۰ محتوا

۹۸ دیدگاه

۱ فیلم

۱۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کشف یک سیاره توسط یک دانش آموز ۱۷ ساله در سومین روز کارآموزی
چه نماز جمعه ای بشه این هفته! با امامت امام خامنه ای
دست ورزی علمی بطری ماشین برقی
قلب
موشک چگونه کار می کند ؟
طرح پرواز
ما بر عهد شهیدان میمانیم
امام خامنه ای: دیشب یک سیلی زده شد انتقام بحث دیگری است
انتقام اشکهایت را میگیریم
سردار دل ها
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
فرزندان حیدر کرار فریاد انتقام زدند

...