۳۴۶۵۴
۹۰۷

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۶۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

انسان 250 ساله
پدر عشق و پسر
پرتگاه جهنم
خداشناسی کودکان
دا
داستان راستان
دایره المعارف پاسخ به چیست های من
دستگیره های بهشت
سلام بر ابراهیم
سه دقیقه در قیامت
فروغ تابان ولایت
کلید تدوین فیلم با Edius
من ادواردو نیستم
نصیحت های شیطان
نهج البلاغه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

شاعر
مشاعره

ورزش

پینگ پونگ
فوتبال
والیبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!