۲۴۱۴۵
۱۲۹۵

۷ کتاب خوانده‌ام

۳۶ محتوا

۳۲۲ دیدگاه

۳ فیلم

۴۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

استاد محمد علی کشاورز
عروس هلندی
قدرت نظامی ایران در سال 2020
چگونه در روزه گرفتن کمتر تشنه شویم.
مینی سریال چرنوبیل
ویروس کرونا
روستای فیلبند
بهترین پهباد نظامی جهان/2
بهترین پهباد های نظامی جهان.
10تا از بهترین جنگنده های جهان قسمت 3
بهترین هواپیماهای جنگی جهان قسمت2
10تا از بهترین هواپیماهای جهان /قسمت4

...