۲۲۰۲۸
۱۲۰۳

۷ کتاب خوانده‌ام

۳۳ محتوا

۱۴۴ دیدگاه

۳ فیلم

۴۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ویروس کرونا
روستای فیلبند
بهترین پهباد نظامی جهان/2
بهترین پهباد های نظامی جهان.
10تا از بهترین جنگنده های جهان قسمت 3
بهترین هواپیماهای جنگی جهان قسمت2
10تا از بهترین هواپیماهای جهان /قسمت4
مسابقه علم جایزه 2
نوشته ای از صحیفه سجادیه
سیلی محکم ایران به امریکا
انتقام سخت
هولوگرام

...