۱۱۶۳۹
۲۸

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

آب چال
ادوینان
پسری که از سیرک فرار کرد و (عضو کتاب خانه شد)
پسری که دور دنیا را رکاب زد
تام گیتس
خانه درختی 13طبقه
خانه درختی۲۶طبقه
خرس و پرنده
زندگی توماس ادیسون
کتاب خانه درختی 39 طبقه
مدرسه پرماجرا(همه ی جلد ها)

دانش و فناوری

آزمایش
ساعتی که توپ پرت می کرد

فرهنگ و ادبیات

کتاب خواندن.
کتاب نویسی
نگارش

ورزش

پینگ پونگ
دوچرخه سواری
شنا
فوتبال

هنر

ساز زدن
کاردستی
نقاشی
نمایش بازی کردن