۲۹۰۵۷
۲۸۰

۵ کتاب خوانده‌ام

۶۴ محتوا

۸۱۹ دیدگاه

۱۱ فیلم

۶۵ عکس

۱۱ فایل

بیوگرافی


اسلام علیک یا اباعبدالله حسین

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

مسابقه فرزندان حاج قاسم
مثلث شیطان 😈 👇
انرژی ها در تلفن همراه
زندگی نامه ابوریحان بیرونی
آلودگی های نفتی
لویی پاستور
انرژی هسته ای
زندگی نامه آیزاک نیوتن😊😊👓👓
کشتی پهلو گرفته
به نام خداوند جان آفرین
یا فاطمه الزهرا
لَم یَزرَع

...