۸۲۳۱
۷۰

-- کتاب خوانده‌ام

۳۰ محتوا

۷۳ دیدگاه

۰ فیلم

۴۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

فعاليت تفكر صفحه 159
ویژگی های یک آنتی ویروس خوب.
درس رایانه
رزومه کاری
رایانه
بورشور برای ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق
publisher(رایانه)
تکلیف رایانه
برای درس رایانه
 درس روش تحقیق
انتخابات رياست جمهوري ميزان
دانش آموزان پايگاه تابستانه، رفتند اردو_1

...