۱۰۰۴۶
۱۲۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۸ محتوا

۳۳۷ دیدگاه

۰ فیلم

۲۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کلیپ های آموزشی فصل فشار
مقایسه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی
مقایسه پیام رسان های داخلی
جانشین فتوشاپ
اکسل و ویژگی های آن
EXCEL
فعاليت تفكر صفحه 159
ویژگی های یک آنتی ویروس خوب.
درس رایانه
رزومه کاری
رایانه
بورشور برای ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق

...