۲۱۹۰
۳۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۵ محتوا

۴۳ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

هفته دفاع مقدس
چگونه در کرونا عید غدیر را تجلیل کنیم؟
چگونه در کرونا عید غدیر را تجلیل کنیم؟(طرح دوم )
چگونه در کرونا عید غدیر را تجلیل کنیم؟(طرح سوم )
قوی ترین حیوان جهان چیست
بترین بازیگر مرد خارجی (از نظر شما) 2
کلاس معرفت دینی دبستان2
کلاس روش سخنوری دبستان2
کلاس مداحی دبستان2
معرفی بازی فکری
 نهنگ ها و دلفین ها
شهادت

...