۲۳۱۴۳
۶۸

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۱۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ دوست

...

کتاب‌ها

دارن شان
بی شعوری
بازی تاج و تخت
دور دنیا در هشتاد روز
بی خانمان
بی نوایان

دانش و فناوری

شیمی
زمین شناسی
کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال

هنر

موسیقی
تئاتر
خوانندگی