معرفی

بازی ۴۱۱۴۸

و پیدایش فراماسون و شیطان پرستی


خلاصه :

دو نفر از عوامل اصلی این مذهب غلط را بشناسیم

این فیلم با توجه به تشریحاتی که در بازی ایرانی 41148 وجود دارد، زندگی نامه ی دو شخصیت مطرح فرقه های شیطان پرستی به نام آلیستر کراولی و آنتوان لاوی را شرح می دهد.

۴ سال پیش
جلبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

جالب بود و کیفیت فیلم پایین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

شرمنده فیلم های در دسترس قدیمی هستند.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران