۵۱۰۹۱
۸۶۴

۳۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۹۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۳ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

ایلیا ۲
آلبرت انیشتین
گالیلئو گالیله
سرباز رنگ پریده
ایلیا
یال شیر
سنگ مازارین
امید آخر
کرامات امام زمان(ع)
اکبر کاراته و جورابش
مانگا
اطلس دایناسور

دانش و فناوری

کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

شعر

ورزش

فریزبی
دارت
پینگ پونگ
شطرنج
هندبال
والیبال
فوتبال دستی
فوتبال

هنر

تدوین فیلم
قرائت قرآن
خوشنویسی