۷۱۷۸
۶۳

۱۸ کتاب خوانده‌ام

۳۳ محتوا

۵۵ دیدگاه

۶ فیلم

۱۳۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


گرافیست ، تدوینگر و فعال عرصه هنر و فرهنگ

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

 کارت دانش آموزی ۲
مهارت های هفتگانه ICDL
ویرایش عکس های ۲۸ صفر
خلاصه‌نویسی
بایدها و نباید های فضای مجازی
snagit
انتقادات-پیشنهادات
OneNote
EdrawMax
Ashampoo Slideshow Studio
camtasia9
speedtest

...