۶۴۰۲
۳۴

۳ کتاب خوانده‌ام

۱۰ محتوا

۱۷۳ دیدگاه

۴ فیلم

۲۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

لکو مس (چرتکه)
ریاضی
باز آمد بوی ماه مدرسه
معرفی کتاب
نحوه ی صحیح مداد به دست گرفتن دانش آموزان و ویژگی های مداد خوب
نجات دایناسور ها از یخبندان !!! *(سرگرمی علمی)*
کشف گونه جدیدی از دایناسورها
دایناسورها و دلیل انقراض انها
اسکولیپ
Paper Helicopter(هلی کوپتر کاغذی )

...