۵۱۰۶۷
۹۵۶

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

هزار اختراع که جهان را تکان داد
نامه های امام صادق (ع) به شیعیان
۳ دقیقه در قیامت
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2

دانش و فناوری

هزار اختراع که جهان را تکان داد
نامه های امام صادق (ع) به شیعیان
۳ دقیقه در قیامت
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
پینگ پونگ
فوتبال دستی
بسکتبال

هنر

تذهیب
قلم کاری روی مس
معرق