۴۵۵۵۹
۹۱۲

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۴۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم 2
سلام بر ابراهیم 1
۳ دقیقه در قیامت
نامه های امام صادق (ع) به شیعیان
هزار اختراع که جهان را تکان داد

دانش و فناوری

کار با اکسل (ماکرو نویسی ، کار با فرمول و ...)
کار با افیس

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بسکتبال
فوتبال دستی
پینگ پونگ
هندبال

هنر

معرق
قلم کاری روی مس
تذهیب