۱۷۵۱
۳۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۴ محتوا

۱۸ دیدگاه

۱ فیلم

۱۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بادکنک برقی
امیر کسری سرمدفر. آذمایش درس علوم ششم
نمونه تفکر هفته ۱۵
نمونه تفکر هفته ۱۴
فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
اردوی پارک بیلینو
فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)
زیارت عاشورا
سونامی
خواص شیر (نجات دهنده ی بدن در آلودگی)

...