۱۳۲۶۷
۲۳۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۹ محتوا

۱۱۳ دیدگاه

۷ فیلم

۱۲۵ عکس

۱۳ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

معمای چشم گربه
مورچه عسل!
دانستنيهايي درباره تنيس روي ميز
درخت كالباس!!!
ايران از پنجره ميزان
احضار رئیس‌جمهور به مجلس
مفهوم لوگوی مدرسۀ هدایت میزان
تقدیم شاخه‌ی گل به معلمان دبیرستان دوره اول
رایانه
لوگوی کانون پرورش فکری کودکان
نشان‌های «جمهوری اسلامی ایران» و «صداوسیما»
بهترین لوگو از نظر من!

...