۶۱۱۹۶
۱۰۸۰

۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۵۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


طراحی خارجی و داخلی با نرم افزار های معماری

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

ترکیب بندی خلاق( عکاسی )
ما افسانه نبودیم
یادت باشد
وقتی مهتاب گم شد
دلتنگ نباش
سربلند
سه دقیقه در قیامت
چراغ های روشن شهر
شب های پیشاور

دانش و فناوری

ترکیب بندی خلاق( عکاسی )
ما افسانه نبودیم
یادت باشد
وقتی مهتاب گم شد
دلتنگ نباش
سربلند
سه دقیقه در قیامت
چراغ های روشن شهر
شب های پیشاور

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال
شنا

هنر

هنر هندسی
تدوین فیلم
عکاسی
سیاه قلم
فتوشاپ
معماری
دکوراسیون داخلی