۱۱۴۱۳
۴۵۳

۴ کتاب خوانده‌ام

۱۹ محتوا

۳۶۸ دیدگاه

۷ فیلم

۵۸ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

تفکر انتقادی
سریع ترین ماشین های 2020
ضرر ها و ایراد های بازی کلش
ساخت کلاس و لینک
 خط مقدم
ضرر های بازی آنلاین
اراده درس خواندن
بهترین فیلم و سریال سپاه جمهوری اسلامی ایران<اوج>
عجیب ترین هواپیما ها
نیسان Z Proto رونمایی شد
نبرد مایکل شوماخر با جاذبه زمین
رازهایی که هرگز در مورد رونالدینیو نشنیده اید+فیلم

...