سید امیر علی سجادی

دانش آموز مدرسه میزان (چهارم)


آخرین ارسال‌های من

پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

6
یک بچه چلمن
جزیره دکتر لیبریس
شهر ارواح در غروب
شب نینجا ها
دزدان دریایی در بعد از ظهر
من و زرافه و پلی
پیارسال درباره ی منظومه شمسی

درجه یک👌🏼

پیارسال دَرواژه - قسمت اول

همسر هم سایه هم بازی هم سن هم سفر هم کار

۳ سال پیش دقّتِ بانچمزی!

ها ها

پسران

دختران