۲۱۵۹۱
۴۶۹

۹ کتاب خوانده‌ام

۵۸ محتوا

۲۹۳ دیدگاه

۱۱ فیلم

۱۱۲ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خلاصه کتاب
بهترین بازیگر مرد  ایرانی
بهترین سریال سال 99
(نو)جوان ، عجول مباش
کارگاه هوش مالی
آموزش درس یک basic 3
ياد باد آن روزگاران ،ياد باد
عکس جدید از کهکشان کرکی
فواید جالب علمی وضو!!!!!!!!!
تدوین فیلم با نرم افزار Adobe Premiere (دبیرستان دوره اول)
حاء سين نون
کلاس آمادگی جسمانی (دبیرستان دوره اول)

...