معرفی

معرفی

سایت مذهبی

به صورت فیلم


خلاصه :

من در این مطلب با استفاده از نرم افزار...

من در این مطلب با استفاده از نرم افزار فیلم گیری از صفحۀ نمایش،سایت مذهبی شهبد آوینی رو به شما معرفی کردم.

ما قرار بود با نرم افزار کمتازیا این را انجام دهیم اما بنا به دلایلی من با استفاده از نرم افزار recorder screen این کار را انجام دادم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۴۶ ۰
نویسنده: پویاگهر (هشتم) پویاگهر (هشتم)
۰ ۰ ۰
نویسنده: M E Davoodi (هشتم) M E Davoodi (هشتم)
۲ ۱۳۱۳ ۵
نویسنده: مهدیار امیدوارطهرانی مهدیار امیدوارطهرانی
۴ ۱۳۷۴ ۷
نویسنده: امیرعباس رهبرمدامی (دهم) امیرعباس رهبرمدامی (دهم)
۹ ۱۸۰۷ ۶
نویسنده: Amir 1385   (دهم) Amir 1385 (دهم)
۴ ۱۰۳۶ ۴
نویسنده: یا علی یا علی

پسران

دختران