رویدادهای عمومی

خلیج همیشه فارس


خلاصه :

خلیج فارس خانه ماست.

خلیج خوک‌ها صحنه حمله‌ای نافرجام موسوم به عملیات خلیج خوک هادر ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ به‌منظور براندازی دولت فیدل کاسترو  در کوبا بود در این روز نیرویی متشکل از تقریباً ۱٬۴۰۰ تا ۱٬۵۰۰ تبعیدی کوبایی که توسط آژانس اطلاعات مرکزیسیا) سازمان‌یافته و مسلح شده‌بودند در این منطقه فرود آمدند، بااین‌حال این حمله سرانجامی نداشت و با کشته و دستگیرشدن مهاجمان به پایان رسید.

کنایه رهبر انقلاب به آمریکایی ها دربارۀ خلیج خوک ها

در تصاویر زیر

وزارت آموزش

۵ سال پیش
دو فیلم یک موضوع دارد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خوب ولی اگر خودت می نوشتی بهتر بود😜😅😅😅😍😠😣😫😫😭😤😡😐😐😐😫😭

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
احسنت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران