رایانه

سایت میزان

پایه نهم


۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۸:۰۱:۵۵
۹۷۰


معرفی سایت میزان 

ما در این هفته باید سایت میزان را معرفی میکردیم.

من در این مطلب سایت میزان را با استفاده از فیلم توضیح دادم.

به دلیل نصب نشدن کمتازیا من این فیلم را با نرم افزار SCREEN RECORDER ضبط کردم.

 چندرسانه‌ای :

سایت میزان

فیلم معرفی سایت میزان
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.