رویدادهای مدرسه

علوم آزمایشگاهی

آشنایی با منشور

پایه‌پنجم


خلاصه :

علوم آزمایشگاهی

علوم و آزمایشگاه
آشنایی با منشور
تشکیل کانون عدسی
ساخت ذره بین با آب و لیوان

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران