رایانه

معرفی interactive physics

نهم


۲۶ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۸:۰۲:۱۱
۹۹
۰


معرفی نرم افزار interactive physics  

این نرم افزار برای آزمایش های فیزیک مورد استفاده قرار می گیرد و ما میتوانیم از آزمایش هایی که طراحی کردیم فیلم درست کنیم

این نرم افزار در 12000 مدرسه در جهان مورد استفاده قرار می گیرد و دانش آموزان آزمایشات فیزیک را با این نرم افزار انجام می دهند

این نرم افزار برنده بهترین جایزه نرم افزار آموزشی می باشد.سازمان ناسا از این نرم افزار برای آموزش معلمان خود بهره می برد.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.