رویدادهای مدرسه

طرح های تصویب شده

رویداد های چند هفته اخیر مجلس

موضوعات بررسی شده


خلاصه :

در سه هفته اخیر مجلس طرح هایی به تصویب رسیده است که برایتان می نویسیم :

ساخت گلخانه در بام مدرسه :

دانش آموزان پایه هفتم و جناب اقای حاجی زاده تصمیم به ساخت یک گلخانه در بام مدرسه را داشتند و این طرح را به مجلس ارایه دادند و اعضای مجلس پس از گفتگو های انجام شده این طرح را تصویب کردند 

جریمه نقدی برای آشغال ریختن روی زمین :

پس از ارایه طرح پیشنهادی قوه قضاییه برای جریمه نقدی اشغال ریختن روی زمین ، اعضای مجلس پس از بررسی های لازم این طرح را در مجلس تصویب کرده و هم اکنون این طرح در دست شورای نگهبان برای بررسی بیشتر است 

جریمه نقدی 3 تا 5 هزار تومان تعیین شده است .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران