مقالات

لحظه به لحظه با امام حسین

کتاب صوتی داستان عاشورا قسمت ۲

جنگ و خون


خلاصه :

۱۴۰۰ سال پیش چه اتفاقی گذشت

اگر به پیاده روی اربعین می روید می توانید این صوت را گوش بدهید و از درون به 1400 قبل بروید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران