رویدادهای مدرسه

دقت شفاهی

آموزش هم را با فعالیت ورزشی


خلاصه :

ترکیب آموزش و بازی یکی از راه کارهای مناسب برای آموزش غیر مستقیم می باشد.

در این فعالیت که همراه با شادابی و نشاط فراوان اتفاق می‌افتد دانش آموزان در سه ایستگاه مختلف سه حرکت ورزشی را انجام میدهند در ایستگاه اول که ایستگاه پنالتی می باشد با زدن یک ضربه باید توپ را وارد دروازه کنند، در ایستگاه دوم باید طناب بزنند و در ایستگاه پایانی حرکت جفت پا را باید انجام بدهند. نفر اول از بین کارت‌های موجودی کارت را انتخاب می‌کند که شامل یک امتیاز می باشد به عنوان مثال کارت را انتخاب می‌کند که ۱۰ امتیاز دارد کلمه را به خاطر می سپارد و کارت را به داور می‌دهد و به ایستگاه اول می‌رود تا پنالتی را بزند و بعد از اینکه پنالتی را گل کرد کلمه که به خاطر سپرده است را به هم گروه خود که در ایستگاه طناب‌زنی قرار دارد انتقال می‌دهد او نیز باید بعد از زدن ۵ عدد طناب صحیح کلمه ای که به خاطر سپرده است را به دوستش که در ایستگاه روش جفت قرار دارد انتقال بدهند و نفر سوم هم بعد از انجام دادن ۵ عدد پرش جفت کلمه که به خاطر سپرده است و به داور اعلام کند در صورت صحیح اعلام کردن کلمه که باید به صورت هجی کردن باشد آن کارت متعلق به گروه می شود و بازی تا زمانی از آن پیدا می‌کند که داور پایان بازی را اعلام کند در پایان بازی اعضای گروه امتیازهای خود را محاسبه کرده و داور اعلام می‌کنند
اهداف:
 شادابی و نشاط ،مسئولیت پذیری، حافظه دیداری، حافظه شنیداری ، کارگروهی

۴ سال پیش
چند اصل مهم از اصول روش میزان در این فعالیت لحاظ شده است . احسنت بر جنابعالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اقا خیلی خوش گذشت.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من ایستگاه پنالتی را بیشتر از ایستگاه های دیگر دوست داشتم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران