تلاش مهر ماه دانش آموزان با مهر به قرآن

حافظان سوره نباء لوح تقدير گرفتند

برنامه قرآنی ميزان ،آهسته و پيوسته


۲۳ آبان ۱۳۹۶ / ۱۸:۴۲:۴۰
۲۲۳
۱


پايان دوره حفظ سوره نباء وحفظ سوره   واقعه در آبان ماه 

پايان دوره حفظ سوره نباء كه به مدت يك ماه از بلند گوهای نماز خانه دبيرستان  می شنيدند به گرفتن لوح تقدير  حافظان برتر از دست معلمين راهنما ختم شد.

از طرفی فعاليتهای آبان ماه كه قرار است حافظين سوره واقعه  را مشخص كند نيز روبه اتمام است.

نتيجه تلاش دانش آموزان در كارنمای قرآنی ايشان ثبت می گردد. طرح كارنمای قرآني از امسال و به منظور ثبت فعاليتهای قرآنی دانش آموزان صورت گرفته تا بتوانند از نوع وميزان تلاش شان ترازی داشته باشند 

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس قرائت سوره نبأ را یک سال ادامه دهد و هر روز آن را قرائت نماید از سال خارج نشود مگر اینکه خانه خدا را زیارت خواهد کرد.(6)

 

(6) ثواب الاعمال، ص121

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط