رویدادهای مدرسه

حکومت میزان

مصوبه شورای نگهبان

شورای نگهبان


خلاصه :

مصوبه ی مالیات که در جلسه ی روز یکشنبه مورخ ۲۹ / ۸ /۱۴۰۰ بیان گشت توسط اعضای شورای نگهبان 

بسم الله الرحمن الرحیم 

در جلسه ی روز یکشنبه مورخ 29 / 8 /1400 اعضای شورای نگهبان مصوبه ی مالیات مجلس شورای اسلامی مطرح شد و راجب این موضوع بحث شد . میتوانید این مصوبات و توضیحات را به طور کامل در PDF زیر مشاهده کنید 

پیارسال
ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برادر من لطفا اصلاحش کن
از هزار تومن به دو هزار تومن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران