مقالات

معرفی

قیام سرخ جامگان

اصلا قیام سرخ جامگان چه بود


خلاصه :

در این مطلب با قیام سرخ جا مگان آشنا می شوید.

بسم الله الرحمن الرحیم

سرخ جامگان (خرم دینان):

جنبش سرخ جامگان خرم دینی که از نهضت های فکری و عقیدتی گوناگونی سرچشمه گرفته بود و شخصی به نام با بک خرم دین رهبری می کرد.

این قیام نخستین قیام کامل بر علیه ظلم و ستم خلافت عباسی بود که در آذر بایجان ودر ناحیه ای به نام بذ شکل گرفت و مدت 23 سال خلافت عباسی را به خود مشغول کرد.

پیروان این قیام بیشتر دهقانان و شبانانی بودند که علیه مالکیت خلافت بر خاسته بودند و نزاع های طولانی بابک در اسناد کهن با دستگاه خلافت توصیف شده است.

بابک در اداره جنگ طولانی چریکی علیه لشکریان خلیفه مهارت زیادی داشت و نخستین طراح نبرد های چریکی بود.

او با اطلاع گرفتن دقیق از فراز ونشیب محل و گذرگاه ها و گردنه ها و مختصات اقلیمی و با استفاده از شیوه ی کمین در نقاط مساعد و شبیح خون زدن های جسورانه و بی امان لشکریان دشمن را خسته می کرد.

او هنگامی که شرایط جنگ را مناسب نمی دید مدت طولانی در کمین گاه خود منتظر می ماند.

فرجام قیام بابک به این صورت تمام شد که خلیفه عباسی افشین و امیر زاده و اشروسنه را برای از بین بردن آنان فرستاد و این سردار ایرانی تازه مسلمان به جنگ با بابک رفت. 

افشین راه آذربایجان را پیش گرفت و برای از بین بردن بابک با جدیت تلاش کرد ولی افشین با همه ی آزمودگی ها و رزم آوری نتوانست صرفا از نظر نظامی بابک را شکست دهد او از طریق خدعه و سیاست بر او قلبه کرد.بابک نیز از شکست نهایی در بیشه زار های اران متواری شد و در نهایت افشین او را اسیر و تسلیم کرد.

۶ سال پیش
آفرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
آقای میری آفرین
ممنون از نظر ارجمند شما

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
ممنونم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
ممنون از نظر لطف شما

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران