رویدادهای مدرسه

مسابقه ی

کلاس روباتیک پایه ی چهارم

با توپ جمع کن


خلاصه :

امروز ۱۳۹۷,۲,۹ تو کلاس روباتیک گروه الف با گروه ب بازی داشت...

امروز ما گروه الف  تو کلاس روباتیک با سازه ی توپ جمع کن با

گروه ب بازی داشتیم......

برنده ها هم نظر بدن❤❤❤❤

۶ سال پیش
منظورت رباتیکه /؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
yes

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

انشاءالله از همین مسابقات تجربه ای هم کسب شود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران